DISCLAIMER
Wijzigingen en/of onjuistheden in titels, uitvoeringen, afbeeldingen, prijzen of andere informatie op deze site zijn te allen tijde voorbehouden. Aan de inhoud van deze webpagina’s kunnen derhalve op geen enkele wijze rechten worden ontleend.

COPYRIGHT
Alle (auteurs)rechten op de inhoud van deze website, alle teksten, afbeeldingen, software of informatie in andere vorm, komen toe aan de eigenaar.

(c) auteursportretten Martijn van de Griendt

PRIVACY STATEMENT
Voor Gloude publishing is een zorgvuldige omgang met gegevens van de bezoekers van de website en gebruikers van de elektronische nieuwsbrief en andere diensten vanzelfsprekend.

Persoonlijke gegevens worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd, waarbij de uitgeverij zich aan de eisen houdt die de Algemene Verordening Gegevens Bescherming (AVG) en de Telecommunicatiewet stellen.

Op deze website treft u een aantal hyperlinks aan naar andere websites. Gloude publishing draagt geen verantwoordelijkheid voor hoe deze partijen met uw gegevens omgaan. Lees hiervoor het privacybeleid van de betreffende websites.